Αφορά το παιδί μας;

Μαθησιακές δυσκολίες

Αφορά το παιδί μας;

Είναι πολύ πιθανό οι μαθησιακές δυσκολίες να αφορούν και το παιδί σας. Άλλωστε αφορούν περίπου ένα στα δέκα παιδιά. Θα το καταλάβετε αν οι ακαδημαϊκές επιδόσεις του παιδιού είναι κατώτερες σε σχέση με τη νοημοσύνη και την ηλικία του!

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μία ανομοιογενής ομάδα δυσκολιών που αφορούν:

 

Δεν είναι σπάνιο. Δεν είναι μη αντιμετωπίσιμο!

Δυσλεξία

Δεν είναι σπάνιο. Είναι αντιμετωπίσιμο!

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως λέγονται, επηρεάζουν περίπου το 5 - 15 % του μαθητικού πληθυσμού. Η συνηθέστερη αυτών είναι η δυσλεξία, η οποία εκδηλώνεται κυρίως με δυσκολία στην ανάγνωση και στη γραφή.

Η δυσλεξία συνδέεται με δυσκολίες στην κατάκτηση της φωνολογικής ενημερότητας και στην κωδικοποίηση- αποκωδικοποίηση των λέξεων.

 

Το πρόβλημα δεν μένει στο σχολείο!

Πριν χτυπήσει το κουδούνι!

Έφτασε η ώρα να ξεκινήσει το σχολείο. Είναι έτοιμο το παιδί σας για ένα τέτοιο βήμα;

Με την αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού θα απαλλαχθείτε από απορίες σχετικά με τις απαιτούμενες μαθησιακές δεξιότητές του.

Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με παιχνίδι

Ο εντοπισμός των δυσκολιών καθοριστικό βήμα προς την επίλυσή τους

Η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών είναι πολύπλοκη.

Στο κέντρο μας υπάρχει εξειδικευμένη ομάδα διάγνωσης και αντιμετώπισής τους.

Δράστε έγκαιρα!

Με έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση κλείστε την πόρτα στη σχολική αποτυχία. Πριν το παιδί παραιτηθεί από το διάβασμα, θα νιώσει ξανά ότι μπορεί.

Εμείς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις σχολικές προκλήσεις.

Εσείς; 

Δράστε έγκαιρα και βάλτε τέλος στο πρόβλημα!